Preben Sørensen taler med Sigurd Hauge, Pia Aakerlund.
Bog og snakken handler om Den stressede hverdag vi lever i der gør det vanskeligt for os at få kontakt med de dybere lag i os og tappe de mægtige ressourcer, som findes her.
Psykologen Preben P. Sørensen afdækker vores skyggesider, det ubevidste. Ved at arbejde med og afklare de skjulte sider af vor personlighed bliver vi mere harmoniske, helstøbte og modne mennesker.
Gennem en dybere selvforståelse, positiv tænkning og visualiseringsteknikker kan vi samtidig ændre vores opfattelse af os selv i positiv retning og derved bryde negative handlingsmønstre. Ved hjælp af opmærksomhed og bevidst styring af vore følelser og tanker kan vi bryde ud af vor puppe og blive frigjorte og kreative mennesker.
“Bliv dus med dig selv og din skygge” er en syntese af traditionel og moderne psykologi samt inspireret af den evige filosofi og vor tids helhedsopfattelse (holisme). Preben har også skrevet bogen Meditationshåndbogen. Radio Fokus 2008.

 

      Bliv dus med dig selv og din skygge - Preben Sørensen taler med Sigurd Hauge, Pia Aakerlund

Længde 1:38

Vil du skrive en uddybende tekst til lydfilerne: Tryk
TIL TOPPEN