OM OS

Vi er en lille gruppe, som på frivillig basis begyndte at konvertere gamle Radio Lotus bånd/minidisk til lydfiler…. Radio Lotus blev startet i 1980’erne af Michael Meyer, der cyklede rundt om dagen og interviewede de spirituelle koryfæer på daværende tidspunkt; senere om aftenen og natten udsendte han interviewene. Siden da har Radio Lotus været drevet af forskellige ildsjæle og under forskellige navne. Sidst blev radioen drevet af Hanne Mik, der kaldte den Radio Fokus. Da Hanne Mik stoppede Radio Fokus i starten af 2010’erne, havde hun et ønske om at de gamle udsendelser skulle stilles frit til rådighed på Internettet i håb om at udsendelserne måtte være til glæde og inspiration for alle åndeligt søgende mennesker.
Det er i denne ånd at websiden Spirituelle Foredrag og Dialoger tilbyder adgang til både gamle radio foredrag og interview, samt nye vi selv har lavet eller fået stillet til rådighed.

Tidligt i processen fandt vi det også vigtigt at se fremad – derfor er der også interessante lydfiler, som udtrykker nuet, samt fremtidsvisioner.

Vores ønske med denne side var at bidrage til viderebringelse af det som var og er, at åbne nye døre og hjerter og forhåbentligt bidrage til ånd, vækst og bevidsthed.

Astrologisk Selskab tilbød, at vi kunne høre under dem som en selvstændig arbejdsgruppe. Dette sagde vi taknemmeligt ja tak til, da det ville have krævet meget administrativ tid, hvis vi skulle have startet en ny forening.

Det betyder, at vi er økonomisk sikret og ejet af Astrologisk Selskab; med udgangspunktet, at vi selv så vidt muligt kan køre hjemmesiden via donationer. Skulle der blive et overskud, vil det indgå i Astrologisk Selskabs regnskab. Donation

Astrologisk Selskab: www.asel.dk 

 
TIL TOPPEN